...droga jest celem...         
WSPÓŁORGANIZATORZY PUNKTÓW PK
MAŁY PIERŚCIEŃ 142 km
TOUR DE POMORZE
WSPÓŁORGANIZATORZY FORUM

TORUŃ
WSPÓŁORGANIZATORZY i WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY