...droga jest celem...         
WSPÓŁORGANIZATORZY PUNKTÓW PK
PATRONAT
TOUR DE POMORZE
WSPÓŁORGANIZATORZY FORUM

TORUŃ
WSPÓŁORGANIZATORZY i WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY